The General Distributor of Innovative Products and Medical Equipment.

During COVID-19 pandemia our company decided to concentrate most of its resources towards helping fight the disease. We provide various products for wholesale and retail markets. Please, contact us for special promotional prices that will be offered based on quantities required. 

Podczas pandemii COVID-19 nasza firma postanowiła skoncentrować większość swoich zasobów na walce z chorobą. Dostarczamy różne produkty dla rynków hurtowych i detalicznych. Skontaktuj się z nami w sprawie specjalnych cen promocyjnych, które będą oferowane w oparciu o wymagane ilości.

 

 

 

New – high class, medical devices for automatic disinfection of offices and rooms: Steriz at a net price of 7,900 PLN + 8% VAT (1340 euro net) with a 360° rotary mechanism for smaller and medium rooms, Yantra at a price of 15,900 PLN net (3495 euro net) with a rotary mechanism for larger rooms .

Nowość – wysokiej klasy, medyczne urządzenia do automatycznej dezynfekcji gabinetów i pomieszczeń: Steriz w cenie 7 900 zł netto + 8% VAT z mechanizmem obrotowym 360 st. do mniejszych i średnich pomieszczeń, Yantra w cenie 15 900 zł netto z mechanizmem obrotowym do większych pomieszczeń.